Racionalizace včelaření


Racionalizace včelaření, slovní spojení, které se používá především na přednáškách dost často. Většinou se pod těmito slovy chápe požívání nových nízkonástavkových úlů a postupů při jejich obsluze. Cílem je zvýšit výnosy ze včelstva tak, aby výroba byla co nejefektivnější. Někdo ještě doplní používání přívěsů k dopravě nástavků a zvratných medometů s elektrickým pohonem, ale tím to většinou končí. Proč? Protože jejich vlastní včelařský provoz další stroje nepoužívá, anebo o tom raději nemluví, aby jim ostatní nezáviděli.

Včelařovu práci můžeme rozdělit podle toho jestli přímo pracují ve včelách nebo ne. Pokud včelař přímo dělá se včelami je to spíše práce "biologická". Rady které se v souvislosti s touto prací dávají jsou spíše "teze", protože konkrétní postupy si musí zvážit každý včelař sám podle konkrétní situace s přihlédnutím v jakých úlech včelaří, jaké má včely, jaké je stanoviště atd. Pokud se nepracuje s včelami beru tuto etapu jako"technickou". Zde už tolik nezáleží na typech úlů a stanovištích a práce různých včelařů je více podobná. Zde mne napadá jeden velký rozdíl mezi včelaři: kolik včelstev obhospodařuje a kolik peněz je ochoten investovat do zjednodušení své práce .