Ošetřování nástavků


Při velkovčelaření není možné mít všechna včelstva ve včelínech nebo kočovných vozech. Úly musí být umístěna na včelnicích, kde jsou vystaveny nepřízni počasí. Vedle toho se v dnešní době prosazuje možnost dezinfekce úlů. Zateplené úly je možno pouze natírat různými druhy barev a dezinfekce je vlastně nemožná, protože žíhání vnitřků nástavků plamenem je nedostatečné. U tenkostěnných úlů je vedle možnosti natření nástavků barvou též možnost nástavky napustit parafinem. Nové nástavky se mohou namáčet ve velmi horkém parafinu tak 4 minuty. U starých nástavků je potřeba z důvodů dezinfekce proti moru včelího plodu nástavky držet v parafinu tak, aby došlo k prohřátí dřeva na teplotu 130 °C až 150 °C pod dobu 3-5 minut. Tedy mít parafín o teplotě alespoň 160 °C a máčet alespoň 7 minut. Protože nástavek musí být celý ponořen je jasné, že čím větší a hlavně vyšší nástavek tím větší musí být nádoba s parafínem. Protože mé nástavky mají rozměry 49x49x18 cm nechal jsem si udělat z kotlářského plechu nádobu o rozměru 55x55x35 cm s výpustným otvorem. Aby se daly nástavky dobře namáčet musí být jako základní náplň 70 kg parafinu. Používám svíčkový parafín z Parama Kolín 62/60 (bod tání a tuhnutí), ale i jiné hodnoty nejsou jistě na závadu. Je dodáván v 25 kg krabici, kde je 5 bloků. Poslední nákup (asi 2010) byl 40 Kč/Kg. Spotřeba je přibližně 1 kg na 10 nástavků. Na správně ošetřeném nástavku nesmí být parafín na první pohled vidět. Dá se toho dosáhnout jen vysokou teplotou parafinu, Jako zdroj tepla používám 12 kW plynový vařič běžně dodávaný s vařáky na vosk. Obyčejné topeniště se dřevem nedoporučuji. Nedá se regulovat a parafín je doopravdy nebezpečný hlavně když se do něj dostane voda. Voda vaří dříve než parafín a parafín díky varu vody bublá a vystřikuje nebo může i vykypět. Znám kolegu, který chtěl parafín vyčistit nalil do něj vodu čímž jej schladil a odešel si udělat kafe. Jak se mi pak svěřil, zažil pak nejdelších 5 minut svého života. Než přijeli hasiči. Z výše uvedených důvodů by měli mít nástavka co nejmenší vlhkost. Pokud vám někdo prodá nástavky z vysušeného dřeva v sušičce a parafín bude prskat tak určitě nemluvil pravdu nebo nástavky namokly.

Když parafín v nádobě ztuhne (vždy jej nevypouštím - velmi nepříjemná práce) tak jej před znovu rozehřátím provrtám větším vrtákem na několika místech aby vzniklá pára pod parafínem, kde se nejrychleji taví měla kudy odcházet. Prostě takové komínky. Pak jsem s tavením parafínu neměl problém. 70 kg náplň je připravena teplotně k práci za 2,5 až 3 hodiny podle okolí teploty. Hlavně když se parafínují staré nástavky je potřeba parafín sem tam vypustit přes nějaké síto aby se vyčistil. Čistím jej podobně jako včelí vosk. Vypouštím do skoro vařící vody. Pak při tuhnutí nečistoty jsou ve vodě nebo na spodní části koláče.

Při vlastní práci je potřeba nástavek zatlačit do parafínu, protože na něm plave. K tomu mi stačí dřevěný kříž se stopkou uprostřed. Ten dám na nástavek a zakryji deskou ze dřevotřísky. Stopka je tak dlouhá aby dřevotříska ležela na nádobě a nástavek byl celý ponořený. Nástavek vyndávám pomocí jednoduché truhlářské svory. Zachytím na jedné straně, vytahuji aby trochu okapal a zároveň pod něj dávám další nástavek. Pro ekonomiku parafínování je ještě jedna věc důležitá. Stopky. Já je mám na mobilu. Musíte být jako stroj. Např. 4 minuty jedna operace a ne více. Jinak nic neuděláte.