Včelaření a stroje


Každý včelař, který chce obsluhovat více včelstev by si měl zopakovat násobilku.
V dnešní době propagované včelaření v nízkých nástavcích má jednu velkou nevýhodu. Velké množství nástavků a tedy i rámků. Jen pro představu mnou provozovaný systém Optimal potřebuje mít minimálně 5 nástavků, ale raději 6 po 11 rámcích. To při cílovém počtu 250 včelstev představuje 1500 nástavků a 16 500 rámků. Toto množství ze dvou třetin stojí na stanovišti, ale pokud chceme mít dobré výsledky tak bychom měli z řepky točit z každého úlu dva nástavky po 11 rámcích. Tedy 500 nástavků a 5500 plástů.
V každém nástavku minimálně 15 kg medu tedy na jedno točení 7500 kg medu. Ano jsou to velká čísla, ale když chcete být úspěšní nic jiného vám nezbývá. Dovedete si představit ručně odvíčkovat 5500 plástů a někam přelít 7500 kg medu. Ručně? Pokud ano tak smekám.

Výše uvedený příklad je jeden z mnoha. Stačí když na stanoviště o 30 včelstev máte dovézt nástavky s mezistěnami na jeden zátah. Jde přece o ekonomiku. Ne?

Prostě při větším počtu včelstev není možné včelařit beze strojů. Použití stojů ve včelařství můžeme rozdělit podle činností:

  • Ošetřování nástavků
  • Doprava a práce na včelnici
  • Medobraní
  • Zpracování medu
  • Zpracování vosku
  • Krmení včel
  • Kočování